و همچنان وی را سپاس گذاریم که با بعثت بنده ی پرهیزگار و گرامی خود ، محمد صلی الله علیه و آله بر ما منت گذاشت و دنیای تاریک ما را در فروغ این چراغ آسمانی روشن فرمود .

امت های گذشته از این شرف ، که بر امت ما کرامت شده ، محروم بودند. نور محمد در آسمان ها عطیه ای بود که طی روزها و روزگارها ذخیره مانده بود تا سرانجام در آخرالزمان به امت مرحومه ارزانی شود و روشنایی خاموشی ناپذیرش بر دل و جان ما بتابد.

قدرت الهی هرگز شکست نمی خورد و به بنیاد ارادت و مشیت علیایش هرگز خلل نمی رسد . اراده کرده بود که آخرالزمان را از برکت وجود محمد شاداب و آباد بدارد و قدرت لایزالش این برکت را از صبح ازل به خاطر ما نگاه داشت تا آن روز که لوای نبوت به دست گرفت و در وحشتنکده مظالم و معاصی و کفر و شرک صلای توحید در داد .

و بدین ترتیب او را خاتم انبیا قرار داد و ما را نیز به نام خاتم امت ها یاد فرمود.

ما را به نام خاتم امم یاد فرمود و بر اقوام و ملل گذشته سیادت و برتری بخشید.

ما را در برابر لجاج و انکار گمراهان ، گواه گرفت و به شمار اندک ما بر گروه های انبوهی که در اعصار و قرون می زیستند افزونی داد.

* * *

به روان پاک محمد صلی الله علیه و آله درود باد که وحی تو را با امانت و صمیمیت به بندگان تو رسانید

و به شایستگی ، از میان بندگان تو ، مبعوث شد و جناب اقدس تو بر قامت وی خلعت نبوت پوشانید.

محمد صلی الله علیه و آله ، امام رحمت و واسطه ی فیض و پیشوای خیرات و اصلاحات و کلید برکت و نعمت بود.

محمد ، دین صلی الله علیه و آله ، دین مقدس تو را در زمین ، آنچنان که سزاوار بود با علو و عظمت جلوه گر ساخت .

آنچنان که جان عزیز خود را به رضای تو در راه جهاد مقدس خویش ، بر کف گذاشت ، تن نازنین خود را نیز به خاطر تو ، در طوفان حوادث به مشقت ها و رنج ها ، تسلیم فرمود .

پیشانی بندگی در پیشگاه عظمت تو ، بر خاک نهاد و دست التجا و تضرع به درگاه تو برافراشت .دودمان خویش را برای التجا و عظمت کلمه ی توحید به قربانگاه گسیل کرد و بر خویشاوندان خود که همچنان به عناد ادامه می دادند و از انحراف به استقامت نمیگرائیدند ، حمله برد و رشته ی رحامت را با دم شمشیر ببرید. بیگانگان مومن و صالح را به خویشتن نزدیک ساخت و خویشان ملحد و منافق را به جرم الحاد و نفاق بیگانه شمرد و از جوار خویش ، طردشان کرد.

محمد صلی الله علیه و آله ، در راه رضای تو ، سیاه را بر سفید و درویش را بر توانگر و بیگانه را بر خویش و دور را بر نزدیک برگزید و عاشقانه به تبلیغ وحی تو و اعلای قانون تو و تعظیم قرآن تو پرداخت.

تا آنجا که از شهر و دیار خود ، آواره ماند و خاک بطحا را به امید اینکه در ادامه ی تبیلیغ ، آزادتر و قوی تر گردد ترک گفت و رو به جانب یثرب گذاشت.

محمد صلی الله علیه و آله ، از مکه، که زادگاه و معبد و مسجد و خانه ی آباء و امهاتش بود ، به مدینه غریب و ناشناس هجرت کرد تا قرآن مجید را همچون خورشید تابان ، بر آسمان حیات بشری برکشد و جهان را از فروغ این چراغ آسمانی گرم و روشن بدارد.

محمد صلی الله علیه و آله ، در این فداکاری عظیم ، جز اعظام دین تو و اعلای کلمه ی تو و سرکوبی دشمنان تو ، هدف دیگری نداشت. و بدین ترتیب در خانه ی هجرت به تجهیزات و تسلیحات مسلمانان همت گماشت و از آنجا به امید اینکه درخت کفر را از ریشه برکند و بر جایش نهال بارور راستی و درستی بنشاند ، بر ضد بت خانه ها به جنگ برخاست.

همه جا دست توانای تو پشتیبان او بود و لوای ظفر و سعادت از آسمانها بر فرق گرامش سایه می انداخت.

تا آنکه بت پرستان قریش را در خانه هایشان از پای در آورد و بتخانه ها را بر سرشان ویران ساخت و فرمان گران مایه ی تو را جبراً و قهراً بر زندگی ننگین و نکبت گرفته ی آنان تحمیل کرد.

* * *

پروردگارا روح مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم، را در اعلی علیین به جوار خویش بپذیر

و به پاداش رنج ها و زحمت هایی که آن روح مقدس در راه رضای تو و سعادت بندگان تو به خود پذیرفته ، قرین رضا و مسرتش فرما.

آنچنان بر منزلت و مرتبتش بیفزای که از آفریدگان تو ، هیچکس همسنگ و هموزن وی نباشد و بر فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل تو برتری و مهتری گیرد.

و همچنان فرزندان صالح و پیروان صادق او را از شفاعت و محبتش بهره مند ساز و بیش از آنچه ما را به اکرام و انعام وعده فرموده ای ، انعام و اکرام فرمای.

خداوندا ، ای تو که بندگانت را به وفاداری فرمان داده ای ؛ ای تو که از هر وفادار ، وفادارتری و از هر بخشنده ، افزون تر و مطلوب تر همی بخشی.

تو اگر بخواهی بر دفتر کردار بندگانت به جای گناه ، ثواب بنویسی و عوض کیفر ، پاداش فراوان فرستی.

یا نافذ العده یا وافی القول یا مبدل السیئات باضعافها من الحسنات ، انک ذوالفضل العظیم …

ما به فضل تو امیدواریم

( دعای دوم صحیفه سجادیه )

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

Print Friendly
 • امام رضا علیه السلام فرمودند:


  لا یستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ الایمانِ حَتَّى تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَلاثٍ: اَلتَّفقُّهُ فِى الدّینِ وَحُسنُ التَّقدیرِ فِى المَعیشَةِ، وَالصَّبرُ عَلَى الرَّزایا
  هیچ بنده‌ای به کمال حقیقت ایمان نمیرسد مگر این که در او سه خصلت باشد: 1- شناخت صحیح دین 2- تدّبر نیکو در امور زندگی و 3- شکیبایی در مصیبت‌ها و بلاها
  بحار الانوار، ج 78، ص 339، ح1
 • امام رضا علیه السلام:


  مَن رَضى عن الله تعالى بالقَلیل مِن الرّزق، رضَى الله منه بالقَلیل مِنَ العَمل
  هر کس به رزق و روزی کم از سوی خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود
  بحـارالانـوار،ج 78،ص 357
 • امام حسین علیه السلام:


  لاتـَرفع حــاجَتَک إلاّ إلـى أحـَدٍ ثَلاثة: إلـى ذِى دیـنٍ، اَو مُــرُوّة اَو حَسَب
  حاجت خود را جز به یکى از سه نفر مبر: 1- به دیندار، یا 2- صاحب مروت، یا 3- کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
  تحف العقول ، ص 251
 • جستجو