یکی از زیارت‏هایی که بسیار خاصیت دارد و بسیار مشکل گشاست،زیارت عاشورا ست. این زیارتنامه بر خلاف تمام زیارتنامه های موجود که توسط معصومبیان شده است، از جانب خدا بیان شده است. کلماتی که مستقیم از سوی خدا،توسط جبرئیل انشاء شدند.

این زیارت دو سند دارد:

۱- مصباح المتهجد شیخ طوسی: سیف بنعمیره عن صالح بن عقبه عن علقمه بن محمد الحضرمی عن أبی جعفر الباقر ع

۲- کامل الزیارات جعفر بن محمد بنقولویه قمی: حدثنی حکیم بن داود بن حکیم و غیره عن محمد بن موسى الهمدانی عن محمدبن خالد الطیالسی عن سیف بن عمیره و صالح بن عقبه جمیعا عن علقمه بن محمد الحضرمیو محمد بن إسماعیل عن صالح بن عقبه عن مالک الجهنی عن أبی جعفر الباقر ع

 

 

امام باقر علیه السلام قال:

منزار الحسین علیه السلام یوم عاشوراء حتى یظل عنده باکیاً لقی الله یوم القیامهبثواب ألفی ألف حجه و ألفی ألف عمره و ألفی ألف غزوه و ثواب کل حجه وعمره وغزوهکثواب من حج و اعتمر و غزا مع رسول الله و مع الأئمه الراشدون صلوات الله علیهیم…

 

امام باقر علیه السلام فرمودند:

کسی که حسین علیه السلام را در روز عاشوراء زیارت کند باثواب دو میلیون حج و دو میلیون عمره و دو میلیون غزوه (جهاد همراه با پیامبر) کهثواب هر حج و عمره و غزوه ای چون ثواب حج و عمره و غزوه‏ی کسی است که با رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم و أئمه راشدین صلوات الله علیهم أجمعین انجام داده باشد.

عقبه سئوال میکند: جانم فدای شما، بعضی دور هستند ونمیتوانند در روز عاشورا حاضر شوند.

امام فرمودند: اگر این روز را درک کردند، بیرون بروند دردشت و یا به بام خانه خود روند و (۱) با انگشت به سمت حضرت حسین علیهالسلام اشاره کنند و تلاش کنند و (۲) بر قاتل او لعن بفرستند. سپس (۳) دو رکعتنماز بخوانند، و (۴) این کار را اول روز قبل از ظهر انجام دهند، (۵) سپس بر حسین علیهالسلام گریه کنند و (۶) اهل خانه را هم بر گریه بر حسین دعوت کنند و (۷) در خانهمصیبتی برای حسین علیه السلام بگیرد. (۸) هرگاه به هم میرسند به هم تسلیت بگویند آنگاهمن ضامن خواهم بو د بر آنها که تمام آن ثوابی که گفتم را خداوند برای آنها بنویسید.

پرسید: آیا خود شما ضامن میشوید که خدا این اجر را بپردازد؟

امام با تاکید میفرمایند: خود من ضامن خواهم بود.

پرسید: این که به هم تسلیت بگویند، چطور انجام دهند؟

امام فرمودند: … انشاء الله که ما از طلب کنندگان خونحسین باشیم به همراه حضرت مهدی از آل محمد و اگر میتوانند آن روز پراکنده نباشند وبه کارهای خود مشغول نباشند. چراکه این روز، روز نحسی است. حاجت مومن در این روز برآوردهنمیشود و اگر برآورده شود مبارک نخواهد بود و برکت نخواهد داشت. و در آنرشدی نخواهد بود. برای خانه چیزی ذخیره نکنید که اگر ذخیره کنید در این روز، برکتنخواهد داشت و اگر کسی چنین کرد (اینها که گفتم کرد و اینها که گفتم انجام نداد)ثواب دو میلیون حج و دو میلیون عمره و دو میلیون غزوه برای او نوشته خواهد شد. برایاو ثواب تمام نبی و رسول و صدیق و شهید، چه به مرگم عادی مرده باشد و چه شهید شدهباشد مینویسند.

به امام باقر عرض کردند: در روز عاشورا به ما دعایی بیاموزکه از دور یا نزدیک خواندیم اثر داشته باشد؟

امام به علقمه فرمود: بعد از آن دو رکعتی که گفتم، اگر ایندعا [زیارت عاشورا] تو در ردیف زیارتی که ملائکه انجام داده اند قرار میگیری و دومیلیون حسنه برای تو مینویسد و دو میلیون گناه از تو پاک میکند و صد میلیون درجهبه تو میدهد و تو همانند کسی خواهی بود که در روز عاشورا در کنار حسین بن علی شهیدشده است و آنچنان خواهد بود که او را نمیشناسند مگر آنکه او را در زمره شهیدانکربلا بدانند. پس برای تو ثواب تمام نبی و رسول و تمام زیارت کنندگان حسین از آنروز اول شهادت زیارت کردند را خواهند نوشت.

سپس فرمود: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بنرسول الله …

علقمه از امام باقر علیه السلام فرمود: اگر بتوانی اینزیارت را هر روز بخوانی، ثوابی که بیان شد هر روز برای تو نوشته خواهد شد.

.

.

.

گروهی گفتند ما با جماعتی به نجف رفتیم. وقتی از زیارتبرگشتیم، صفوان رو به کربلا کرد و شروع به زیارت امام حسین علیه السلام کرد و گفتمن دیدم که امام صادق علیه السلام چنین کرد. عمیره گفت: صفوان کنار قبرامیرالمومنین زیارت عاشورا را خواند، دو رکعت نماز خواند و در انتها دعای علقمه راخواند.

سئوال کردند این دعا چه بود؟ صفوان گفت: من با آقایم امامصادق علیه السلام وارد این مکان شدم و چنین کردم که انجام دادیم و بعد از آنکه دورکعت نماز خواند و وداع کرد. سپس امام صادق فرمود بعد از این زیارت، این دعا (دعایعلقمه) را بخوان که من تضمین میکنم اگر کسی چنین کند (آن مواردی که ذکر شد) ازنزدیک باشد یا از دور، زیارتش مقبول است، سلامش واصل و حاجتش هرچه بزرگ باشد برطرف میشود. و من این دعا را از پدرم باقر با همین ضمانت شنیدم و او از پدرش سجادبا همین ضمانت و علی بن حسین از پدرش حسین بن علی با همین ضمانت و حسین از برادرشحسن بن علی با همین ضمانت و حسن از پدرش علی با همین ضمانت و علی بن ابیطالب ازرسول الله با همین ضمانت و رسول الله از جبرئیل سلام الله علیها با همین ضمانت وجبرئیل از خداوند عزّوجّل با همین ضمانت. و به تحقیق خداوند سوگند یاد کرده استکه هرکه زیارت کند حسین را از دور یا نزدیک و دعا کند او را به این دعا، قبول کنماز او زیارتش را و برآورم حاجتش را هرچه باشد و بدهم هرچه طلب کند و اگر من بدهمهرگز خسران زده نباشد و بازش گردانم شاد و با روشنی چشم و همراه با برآورده شدنحاجات و آزادی از جهنم و قبول کنم شفاعت او را از هرکه شفاعت کند غیر از دشمن اهلبیت و قسم یاد کرده خدا بر ذات خود و گواه گرفته ما را.

آنگاه جبرئیل فرمود یا رسول الله به منظور بشارت سرور تو وسرور علی و فاطمه و حسن و حسین و سرور امامان از اولاد تو تا روز قیامت آمده ام.پس پاینده باد مسرت تو و مسرت علی و فاطمه و حسن و حسین و شیعیان شما تا روز قیامت.

آنگاه امام صادق فرمود هرگاه بر تو حاجتی رسید به سوی خدازیارت کن به این زیارت و دعا کن به این دعا و سپس ار خدا حاجتت را بخواهد که خداخلاف نمیکند وعده ای را که به رسولش داده است.

پ.ن: دعای علقمه در مفاتیج بعد از زیارت عاشورا آمده است. نحوه صحیح زیارت که ذکر شد، همتی میخواهد برای عمل. عاشورا نزدیک است، بار ببندیم که عمر کوتاه است 

ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید

Print Friendly
 • امام رضا علیه السلام فرمودند:


  لا یستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ الایمانِ حَتَّى تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَلاثٍ: اَلتَّفقُّهُ فِى الدّینِ وَحُسنُ التَّقدیرِ فِى المَعیشَةِ، وَالصَّبرُ عَلَى الرَّزایا
  هیچ بنده‌ای به کمال حقیقت ایمان نمیرسد مگر این که در او سه خصلت باشد: 1- شناخت صحیح دین 2- تدّبر نیکو در امور زندگی و 3- شکیبایی در مصیبت‌ها و بلاها
  بحار الانوار، ج 78، ص 339، ح1
 • امام رضا علیه السلام:


  مَن رَضى عن الله تعالى بالقَلیل مِن الرّزق، رضَى الله منه بالقَلیل مِنَ العَمل
  هر کس به رزق و روزی کم از سوی خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود
  بحـارالانـوار،ج 78،ص 357
 • امام حسین علیه السلام:


  لاتـَرفع حــاجَتَک إلاّ إلـى أحـَدٍ ثَلاثة: إلـى ذِى دیـنٍ، اَو مُــرُوّة اَو حَسَب
  حاجت خود را جز به یکى از سه نفر مبر: 1- به دیندار، یا 2- صاحب مروت، یا 3- کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
  تحف العقول ، ص 251
 • جستجو